Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Oct 15, 2021

Karin Danielsson, lektor i informatik, pratar med Erik Lindenius om pedagogiskt ledarskap och hur AI kan användas för att hjälpa lärare med betygssättning.


Jun 24, 2021

Medievetaren Merja Ellefson pratar med Erik Lindenius om att räkna timmar baklänges, tydlighet och den förändrade synen på pedagogiska meriter.


Jun 15, 2021

Historikern Lena Berggren pratar med Erik Lindenius om att vara säker på sin kompetens, att vara pedagogiskt tydlig och att inte kunna låta bli att hålla på med kontinuerligt kvalitetsarbete.


May 28, 2021

Idéhistorikern Jenny Eklöf pratar med Erik Lindenius om att förhålla sig till olika förutsättningar, att ge energi till andra och Punktum-projekt.


Mar 7, 2021

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2021 gick till Jacob Stridsman. I Umanistapodden berättar han om att navigera mellan stoff, didaktik och digitalisering.