Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden


Jun 15, 2021

Historikern Lena Berggren pratar med Erik Lindenius om att vara säker på sin kompetens, att vara pedagogiskt tydlig och att inte kunna låta bli att hålla på med kontinuerligt kvalitetsarbete.