Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Jan 17, 2019

I andra avsnittet av Umanistapodden pratar (före detta utbildningsledare) Erik Lindenius med nuvarande utbildningsledare vid humanistiska fakulteten: Ann-Catrine Eriksson. De berättar bland annat vad en utbildningsledare gör och vad som var den största överraskningen med att börja jobba som tjänsteman.


Jan 3, 2019

Erik och Jenny presenterar sitt syfte och sina visioner med Umanista.