Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Feb 18, 2019

Lars Samuelsson om lärarstudenters etikdiskussioner, skillnaden mellan nät- och campusundervisning, samt hur begreppet "excellent" i excellent lärare stundtals kan kännas vilseledande.


Feb 4, 2019

I intervjuserien Excellenta samtal diskuterar de excellenta lärarna Erik Lindenius och Per-Olof Ågren vad som utgör excellens.