Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Mar 18, 2019

Agneta Bränberg är lektor i elektronik och var en av de första som blev inplacerad som excellent lärare vid Umeå universitet. Trots att Agneta tillhör teknisk-naturvetenskaplig fakultet och Erik den humanistiska fakulteten så arbetar de med mycket snarlika pedagogiska problem och frågor.


Mar 4, 2019

Pedagogen Anders Bek pratar med Erik Lindenius om paradoxala bedömningskriterier för excellens, samt olika knep för att aktivera och uppmuntra studenters reflektionsförmåga.