Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Apr 2, 2019

I den nyutkomna boken För berättelsens skull finns ett kapitel om hur bilderböcker kan användas som en del i undervisningen. Kapitlets författare Maria Jönsson berättar om hur den pedagogiska metoden kan användas inom flera olika huvudområden.