Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

May 27, 2019

Erik Lindenius och Jenny Eklöf diskuterar sina erfarenheter som introverta lärare och vilket betydelse nätundervisning kan ha för studenter som får energi och motivation av att jobba i ensamhet.


May 9, 2019

Mona Fjellström har under många år forskat på, och jobbat med, utvärderingar. Allt från kursutvärderingar till kvalitetssystem. I Umanistapodden berättar hon om några av sina erfarenheter.