Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Sep 5, 2019

Hur arbetar kåren med att skapa bättre utbildningar? Hanna Lundin Jernberg, ordförande för Umeå studentkår, berättar om studentkåren som organisation och samarbetspartner för lärare.