Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Oct 17, 2019

Karl Idberger, biträdande föreståndare vid UPL, pratar om processen att avveckla en gammal, och införa en ny, lärplattform.