Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Nov 28, 2019

Andreas Sandberg, enhetschef för avdelningen för antagning och studentstöd vid UHR, pratar om central nationell antagning och plattformar som studera.nu och antagning.se.


Nov 15, 2019

Generaldirektör Anders Söderholm berättar om vad Universitetskanslersämbetets uppdrag, funktioner och utmaningar är.


Nov 1, 2019

Vad jobbar en studentpräst med? Vilka är de vanligaste orsakerna till att studenter och lärare söker hjälp och stöd? Susanne Dahl beskriver kyrkan på campus verksamhet, som både riktar sig till studenter och lärare.