Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Dec 9, 2019

Alma Joensen arbetar som koordinator för Erasmus+ och berättar om vilka detaljer lärosäten kan jobba med för att få fler studenter intresserade av att göra utbytesstudier. Men det finns också möjligheter för såväl undervisande som administrativ personal att göra utbyten eller så kallad jobbskuggning.