Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

May 7, 2020

Tuula Kuosmanen, avdelningschef för avdelningen för antagning och studentstöd pratar om myndighetens främjandeoppdrag i form av högskoleprov, breddad rekrytering och reell kompetens.