Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Dec 18, 2020

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2020 gick till Linn Eckeskog. I Umanistapodden berättar hon om de pedagogiska utmaningarna och glädjeämnena med att jobba med samverkan.