Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Mar 7, 2021

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2021 gick till Jacob Stridsman. I Umanistapodden berättar han om att navigera mellan stoff, didaktik och digitalisering.