Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

May 28, 2021

Idéhistorikern Jenny Eklöf pratar med Erik Lindenius om att förhålla sig till olika förutsättningar, att ge energi till andra och Punktum-projekt.