Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Jun 24, 2021

Medievetaren Merja Ellefson pratar med Erik Lindenius om att räkna timmar baklänges, tydlighet och den förändrade synen på pedagogiska meriter.


Jun 15, 2021

Historikern Lena Berggren pratar med Erik Lindenius om att vara säker på sin kompetens, att vara pedagogiskt tydlig och att inte kunna låta bli att hålla på med kontinuerligt kvalitetsarbete.