Preview Mode Links will not work in preview mode

Umanistapodden

Oct 15, 2021

Karin Danielsson, lektor i informatik, pratar med Erik Lindenius om pedagogiskt ledarskap och hur AI kan användas för att hjälpa lärare med betygssättning.